ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำ

1.1. เมื่อคุณเข้าใช้งานและเข้าชมส่วนหนึ่งส่วนใดของ GG.BET ("เว็บไซต์") หรือทำการเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ หมายความว่าคุณมีความเข้าใจ ยอมรับ และมีพันธะผูกพันโดย: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎการเดิมพัน ข้อกำหนดการเดิมพันโบนัส ข้อกำหนดโบนัสคาสิโน ข้อกำหนดโบนัสเกม Insta รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันต่าง ๆ กติกาของเกม โบนัสและข้อเสนอพิเศษที่อาจพบได้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" หากคุณไม่ตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดอย่าเปิดบัญชีหรือใช้งานเว็บไซต์ต่อ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2. คู่สัญญา

2.1. ผู้ดูแลการดำเนินงานของ GG.BET คือ Brivio Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐไซปรัสและมีสถานประกอบธุรกิจหลักตั้งอยู่ที่: Office 102, 12A Lekorpouzier, Limassol, Cyprus, หมายเลขทะเบียน: HE315596, หมายเลขผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 10315596B บริการพนันทั้งหมดได้รับอนุญาตจาก Invicta Networks (ใบอนุญาต 8048/JAZ) N.V., ที่อยู่: Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, P.O. Box 422, หมายเลขทะเบียน: 123787 ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Brivio Limited คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง Brivio Limited เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอื่นโดยเฉพาะ

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

3.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ดัดแปลง อัปเดต และเปลี่ยนแปลงส่วนใดก็ตามของข้อกำหนดเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ ซึ่งรวมถึงสาเหตุทางด้านกฎหมาย พาณิชย์ หรือการบริการลูกค้า ข้อกำหนดฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะเปิดให้เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ และจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เราเผยแพร่ข้อกำหนดดังกล่าว เราจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติม การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงโดยการเผยแพร่ข้อกำหนดเวอร์ชันใหม่บนเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบัน และบริษัทขอแนะนำให้ผู้เล่นคอยติดตามการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดัดแปลงเว็บไซต์ บริการ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของระบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้บริการไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณไม่อาจยอมรับได้ คุณสามารถที่จะยุติการใช้งานเว็บไซต์ หรือจะปิดบัญชีของคุณโดยการปฏิบัติตามวรรคที่ 12 ของข้อกำหนดก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไม่ว่าในส่วนใดหลังจากพ้นวันที่ซึ่งระบุไว้ว่าข้อกำหนดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ เราจะถือว่าคุณยอมรับว่าตนเองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม การลบออก การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อตัวตนของบริษัทในวรรคที่ 2.1 ของข้อกำหนด ไม่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้หรือไม่ได้อ่านข้อกำหนดฉบับปรับปรุงแก้ไขก็ตาม

4. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

4.1. ผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดว่าสามารถให้ความยินยอมที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริการได้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลเขตใด ๆ โดยยึดเอาเกณฑ์ที่สูงกว่า (“มีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”) ห้ามใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการรายใดที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะร้องขอหลักฐานยืนยันอายุไม่ว่าในขั้นตอนใดก็ตาม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้บริการไม่ใช่ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและยกเว้นไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ หากไม่มีการส่งมอบหลักฐานยืนยันอายุ หรือหากบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลที่ใช้บริการมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4.2. การพนันออนไลน์อาจไม่ถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางเขต คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำหรือการรับประกันทางกฎหมายใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ และบริษัทขอไม่ให้การรับรองใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในเขตอำนาจศาลของคุณ การใช้บริการบนเว็บไซต์เป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว การสืบเสาะข้อมูลให้ชัดเจนว่าบริการถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณหรือไม่เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.3. บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดช่องทางให้คุณสามารถฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับรอง รับประกัน และยินยอมที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้บริการบนเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามกฎหมาย รัฐบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

4.4. บริษัทไม่อนุญาตให้มีการเปิดบัญชี หรือการฝากเงินใด ๆ หรือการใช้บัญชีโดยลูกค้าที่อยู่ในหรือมีถิ่นพำนักอาศัยถาวรอยู่ในกวม, กายอานา, กือราเซา, ซาบา, ซามัว, ซาอุดีอาระเบีย, ซินต์มาร์เต็น, ซินต์เอิสตาซียึส, ซีเรีย, ซูดาน, เซอร์เบีย, ไซปรัส, ตรินิแดด, ตุรกี, โตเบโก, เนเธอร์แลนด์, บริเตนใหญ่, เบลเยี่ยม, โบแนเรอ, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, เฟรนช์เกีย, เฟรนช์โปลินีเซีย, มอลตา, ยูกันดา, เยเมน, ลาว, วานูอาตู, ศรีลังกา, สหพันธรัฐรัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, สเปน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ), สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อเมริกันซามัว, อัฟกานิสถาน , อารูบา, อิตาลี, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, เอธิโอเปีย บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อเขตอำนาจศาลนี้บ้างเป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี หรือพยายามใช้บัญชีของคุณในกรณีที่คุณอยู่ในเขตอำนาจศาลนี้

4.5. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงรายการของเขตอำนาจศาลได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้า คุณยอมรับว่าคุณจะไม่เปิดบัญชีหรือฝากเงินทุนไปยังบัญชีในขณะที่คุณอยู่ในขอบเขตของหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่ระบุข้างต้นนี้ หากคุณดำเนินการดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณและคืนยอดเงินคงเหลือใด ๆ ให้

4.6. คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์สำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมพึงชำระใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากรายได้ที่ได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์ หากเงินรางวัลเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณต้องติดตามและยื่นรายงานเงินรางวัลที่ได้รับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

5. การเปิดบัญชีของคุณ

5.1. หากต้องการเปิดบัญชี (“บัญชีของคุณ”) เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ คุณควรระบุที่อยู่อีเมลของคุณ เลือกรหัสผ่านและกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้แก่เรา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

5.2. เพื่อตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะร้องขอหลักฐานการยืนยันตัวตนที่ต้องการไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม หากคุณไม่สามารถมอบเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าว เราอาจระงับบัญชีของคุณได้

5.3. คุณรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณได้ระบุเกี่ยวกับตนเองเมื่อลงทะเบียนนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นความจริง และรับรองว่าจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวโดยการอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนใด ๆ ก็ตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที หากไม่เช่นนั้นแล้ว อาจส่งผลให้เกิดการปิดบัญชี การจำกัดการใช้บัญชี หรือธุรกรรมรายการใด ๆ เป็นโมฆะได้

5.3.1. การพิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถยืนยันได้ด้วยเอกสารระหว่างการตรวจสอบอาจได้รับการพิจารณาว่าไม่มีนัยสำคัญและไม่นำไปสู่การจำกัดในรูปแบบใด ๆ ที่ปรับใช้กับบัญชีของลูกค้า

5.4. หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือหากคุณประสบกับปัญหาใดก็ตามระหว่างการลงทะเบียน คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนได้โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

5.5 ลูกค้าแต่ละท่านสามารถเปิดบัญชีได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นบนเว็บไซต์ บัญชีเพิ่มเติมใด ๆ ที่ลูกค้าเปิดจะถือว่าเป็นบัญชีซ้ำซ้อน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีดังกล่าว ร้องขอเอกสารจากลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตนและหยุดกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะยืนยันตัวตน ในกรณีที่มีการใช้งานบัญชีซ้ำซ้อนโดยเจตนาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลายบัญชีจากลูกค้าท่านเดียวและโดยไม่ได้ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เราอาจอนุญาตให้ลูกค้าคนดังกล่าวถอนเงินทุนใด ๆ ที่ฝากเข้าไปยังบัญชีซ้ำซ้อน ลบจำนวนเงินที่ถอนไปก่อนหน้านี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าพนันทั้งหมดที่วางจากบัญชีดังกล่าวจะถูกยกเลิกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พบหลักฐานการฉ้อโกง พนันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและบัญชีดังกล่าวจะถูกปิดกั้นโดยไม่มีการถอนเงินทุน

5.5.1 หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปิดกั้นบัญชีของตนเองในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หลังจากที่คำขอของลูกค้าได้รับการพิจารณาแล้ว บัญชีของลูกค้าจะถูกปิดกั้นตามระยะเวลาที่ลูกค้าระบุและระบบจะคืนเงินทุนใด ๆ ในบัญชีดังกล่าวตามคำขอของลูกค้า ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงบัญชีของตนอีกครั้งได้หลังจากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากลูกค้าคนดังกล่าวสร้างบัญชีใหม่บนเว็บไซต์ นี่อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่จะต้องพิจารณาตามกฎข้อที่ 5.5 ของข้อตกลงนี้

5.5.2 หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปิดกั้นบัญชีของตนเองแบบถาวร ลูกค้าต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หลังจากที่คำขอของลูกค้าได้รับการพิจารณาแล้ว บัญชีของลูกค้าจะถูกปิดกั้นโดยถาวรและระบบจะคืนเงินทุนใด ๆ ให้ หากลูกค้าคนดังกล่าวสร้างบัญชีใหม่บนเว็บไซต์ นี่อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่จะต้องพิจารณาตามกฎข้อที่ 5.5 ของข้อตกลงนี้

5.6. หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนสกุลเงินบัญชี ลูกค้าต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ การเพิกเฉยต่อกฎระเบียบนี้อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่จะต้องพิจารณาตามกฎข้อที่ 5.5 ของข้อตกลงนี้  

5.7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองต้องแจ้งให้เราทราบถึงสถานะของตนเมื่อทำการลงทะเบียน คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนของเราผ่านทางอีเมล support@gg.bet เพื่อแจ้งให้เราทราบหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหมายถึงปัจเจกบุคคลดังต่อไปนี้:

  • ประมุขของรัฐ ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือสมาชิกองค์กรนิติบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน
  • สมาชิกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลของพรรคการเมือง
  • สมาชิกของศาลสูงสุด สมาชิกของศาลรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานตุลาการระดับสูงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เมื่อออกคำวินิจฉัยแล้วจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้ ยกเว้นเพียงกรณีของพฤติการณ์พิเศษ
  • สมาชิกของศาลผู้สอบบัญชีหรือสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลาง
  • เอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำกองทัพ
  • สมาชิกของหน่วยงานปกครอง บริหารจัดการ หรือควบคุมดูแลของรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และสมาชิกของคณะกรรมการหรือฝ่ายที่มีหน้าที่เทียบเท่ากันขององค์กรระหว่างประเทศ

5.7.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมดังที่กำหนดไว้ในข้อที่ 6.6 ของข้อกำหนดเหล่านี้

6. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและข้อกำหนดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

6.1. สืบเนื่องจากสิทธิ์ที่คุณได้รับเพื่อใช้บริการต่าง ๆ คุณรับรอง รับประกัน ตกลง และยอมรับว่า:

6.1.1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสำหรับการพนันหรือกิจกรรมการเล่นเกมภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้กับคุณ

6.1.2. คุณเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของเงินในบัญชีของคุณ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้กับบริษัทระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนับแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงรายละเอียดที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการฝากเงินใด ๆ นั้นเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนตรงกับชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่จะใช้เพื่อทำการฝากเงินหรือรับเงินในบัญชีของคุณ

6.1.3. คุณทราบดีว่าการเล่นพนันผ่านวิธีใด ๆ ในบริการของเรา ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเงิน และคุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์สำหรับการสูญเสียใด ๆ ดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทเกี่ยวกับการสูญเสียของคุณ

6.1.4. คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ กฎ และกระบวนการต่าง ๆ ของบริการและการพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป คุณเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบรายละเอียดของเดิมพันและเกมต่าง ๆ ให้แน่ใจว่าถูกต้อง คุณจะไม่กระทำการหรือแสดงความประพฤติใด ๆ ก็ตามที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท

6.2. เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด หมายความว่าคุณอนุมัติให้เราดำเนินการตรวจสอบยืนยันใด ๆ ก็ตามที่เราอาจจำเป็นต้องทำ หรือที่บุคคลที่สาม (รวมถึงองค์กรที่มีอำนาจควบคุม) อาจกำหนดว่าต้องทำเพื่อยืนยันตัวตนและรายละเอียดการติดต่อของคุณ (“การตรวจสอบ”)

6.2.1. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า - โดยเฉพาะการถอนเงิน - จนกว่าลูกค้าจะดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น

6.2.2. ในระหว่างการยืนยันตัวตน เราขอสงวนสิทธิ์ในการพูดคุยกับลูกค้าผ่านการโทรติดต่อทางวิดีโอเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของบัญชีสำหรับเล่นเกม

6.3. ในระหว่างการตรวจสอบนี้ เราอาจจำกัดไม่ให้คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้

6.4. หากระหว่างการยืนยันตัวตน พบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบุคคลที่ดำเนินการสัมภาษณ์ทางวิดีโอไม่ใช่เจ้าของของบัญชีจริง ๆ นี่จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ซึ่งทำให้เรามีสิทธิ์ในการปิดกบัญชีของลูกค้าทันทีและป้องกันไม่ให้ลูกค้าใช้บริการของเว็บไซต์ เงินทุนใด ๆ ที่ฝากโดยลูกค้าอาจได้รับการคืนเงิน ลบจำนวนเงินใด ๆ ที่ถอนไปก่อนหน้านี้

6.4.1. หากในระหว่างการยืนยันตัวตนพบว่าบัญชีสำหรับเล่นเกมถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม บัญชีดังกล่าวจะถูกปิดและระบบจะคืนเงินทุนใด ๆ ในบัญชีนี้ให้

6.5. หากเราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าผู้เล่นรายใดรายหนึ่งมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด เรามีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของผู้เล่นรายดังกล่าว หากผู้เล่นมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ณ ขณะที่ดำเนินธุรกรรมบนเว็บไซต์ เราสามารถใช้มาตรการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

6.5.1. บัญชีของคุณจะถูกปิด

6.5.2 เงินทุนใด ๆ ที่ฝากเข้าบัญชีจะได้รับการคืนเงินและธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลานี้จะถือว่าไม่ถูกต้อง

6.5.3. คุณจะได้รับเงินเดิมพันหรือเงินพนันใด ๆ ที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวคืน

6.5.4. เงินรางวัลใด ๆ ที่ได้รับในขณะที่ลูกค้ายังไม่บรรลุนิติภาวะจะถือเป็นโมฆะ

6.6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและลูกค้าจากเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่น เขตอำนาจศาลที่ปรากฏในรายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือจากประเทศที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ) จะต้องผ่านมาตรการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม ลูกค้าที่เข้าข่ายดังที่ว่าจำเป็นจะต้องส่งมอบเอกสารเพื่ออธิบายที่มาของรายได้ของตนเอง

6.7. เราอาจขอหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินของคุณ เพื่อที่จะตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของเงิน เราอาจขอให้คุณส่งมอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมการพนันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลอย่างเช่นเงินเดือนและอาชีพของคุณ พร้อมเอกสารประกอบยืนยันตามความเกี่ยวข้อง อาทิ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารของคุณ เป็นต้น

6.8. ลูกค้าคนใดก็ตามที่ได้รับโบนัสพิเศษโดยไม่ต้องดำเนินการฝากเงินและผู้ที่ประสงค์จะถอนเงินทุนจากบัญชีหลักของตนต้องปฏิบัติดังนี้:

  • ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จ 
  • ฝากเงินและวางเดิมพันเงินทุนที่ฝากโดยการวางเดิมพันด้วยเงินเดิมพันรวมที่มีมูลค่าหลายเท่าของจำนวนเงินฝากเริ่มต้น (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร) 

หากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินทุนจากบัญชีของตนได้ เมื่อมีการมอบโบนัสเงินสดให้สำหรับการลงทะเบียนหรือในกรณีอื่น ๆ ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการฝากเงินเพื่อรับโบนัส ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินทุนโบนัสได้จนกว่าพวกเขาจะดำเนินการฝากเงินครั้งแรก 

7. ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

7.1. หลังจากที่เปิดบัญชีของคุณแล้ว คุณจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองแก่บุคคลอื่น หากคุณลืมหรือหารายละเอียดบัญชีของคุณไม่เจอ คุณสามารถกู้คืนรหัสผ่านของคุณได้โดยคลิกที่ลิงก์ “เตือนความจำรหัสผ่าน” ที่อยู่ด้านล่างหน้าต่างล็อกอิน

7.2. คุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการรักษารหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ และกิจกรรมใด ๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยังคงต้องเป็นผู้รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณอันเนื่องมาจากตัวคุณเองหรือบุคคลที่สาม

7.3. คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดการขโมยหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใด หรือการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใดก็ตาม หากมีการร้องขอ คุณยินยอมที่จะส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับการขโมยหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังที่ว่าให้แก่บริษัท บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณสืบเนื่องจากการที่มีผู้อื่นใช้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่

8. การฝากเงินและการถอนเงินไปยัง/จากบัญชีของคุณ

8.1. หากคุณมีความประสงค์ที่จะร่วมเดิมพันหรือเล่นเกมโดยใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องฝากเงินใส่บัญชีของตัวเอง

8.2. คุณรับรองว่า:

8.2.1. เงินทั้งหมดที่คุณฝากใส่บัญชีของคุณไม่ด่างพร้อยเนื่องจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ และที่สำคัญเป็นพิเศษคือไม่ได้มาจากแหล่งที่มาหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย

8.2.2. การชำระเงินทั้งหมดที่ทำรายการไปยังบัญชีของคุณได้ผ่านการอนุมัติ และคุณจะไม่พยายามปรับคืนการชำระเงินที่ได้ทำรายการไปยังบัญชีของคุณแล้ว หรือดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นผลสืบเนื่องให้บุคคลที่สามปรับคืนการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดใดก็ตามอันชอบด้วยกฎหมาย

8.3. ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าจะฝากเงินทุนจากบัญชีของตน บัตรธนาคารหรือระบบที่ลงทะเบียนในชื่อของลูกค้าเท่านั้นและจะใช้ช่องทางการชำระเงินเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีของตนเท่านั้น ลูกค้าต้องไม่ใช้รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่สามในการถอนเงินทุนและต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการถอนเงินโดยใช้รายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า หากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารจากลูกค้าและเจ้าของรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถมอบเอกสารเหล่านี้ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีดังกล่าวและหยุดกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีจนกว่ากระบวนการยืนยันตัวตนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากมีการละเมิดข้อกำหนดนี้อีกครั้ง บัญชีดังกล่าวจะถูกปิดกั้นและเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกริบ ในกรณีที่ลูกค้าคนดังกล่าวเพิ่มตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติม ลูกค้ายินยอมที่จะดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมสำหรับช่องทางการชำระเงินดังกล่าว

8.4. หากต้องมีการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อคืนเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของโดยชอบ ผู้รับเงินจะเป็นผู้แบกรับค่าบริการทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ

8.5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจำกัดไม่ให้ถอนเงินฝาก/เงิน หากยังไม่ได้มีการนำเงินฝากหรือเงินดังกล่าวไปใช้ในการเล่นเกมหรือเดิมพันในเว็บไซต์ตามจำนวนที่บริษัทได้กำหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้ บริษัทจะกำหนดจำนวนตามเงื่อนไขที่ว่านี้ไปตามแต่ละกรณี และจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

8.6. เราไม่รับเงินสดที่มีการส่งมาให้เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือสถาบันทางการเงินที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อประมวลผลการชำระเงินที่ทำรายการจากคุณและที่ทำรายการให้คุณโดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของคุณ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ประมวลผลการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันทางการเงินที่เป็นบุคคลที่สามดังที่ว่า ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อกำหนดฉบับนี้

8.7. เมื่อทำการฝากเงิน หมายความว่าคุณยินยอมที่จะไม่หรือไม่พยายามดึงเงินคืนไม่ว่าในกรณีใด และจะไม่ปฏิเสธหรือปรับคืนการชำระเงินที่คุณได้ทำรายการไปแล้ว อีกทั้งคุณจะชดใช้ให้กับบริษัทในกรณีที่คุณดึงเงินคืน ปฏิเสธ หรือปรับคืนการชำระเงินใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนชดใช้สำหรับการสูญเสียใด ๆ ของบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว

8.8. ในกรณีที่มีการชำระเงินที่ส่อพิรุธหรือเป็นการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาหรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นใดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีของคุณ ปรับคืนการเบิกจ่ายเงินใด ๆ ที่ได้ทำรายการไปแล้ว ตลอดจนเรียกเงินรางวัลใด ๆ กลับคืน เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการฉ้อโกงการชำระเงิน หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ และอาจใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกชดเชยการชำระเงิน แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อการใช้บัตรเครดิตใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมีการรายงานว่าบัตรเครดิตใบดังกล่าวถูกขโมยหรือไม่ก็ตาม

8.9. เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินหรือในการร้องขอให้ลูกค้าคนดังกล่าววางเดิมพันจำนวนเงินที่ฝากโดยการวางเดิมพันด้วยเงินเดิมพันรวมมูลค่าเท่ากับหลายเท่าของจำนวนเงินที่ฝาก (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร) หากเราสงสัยว่ามีการฝากเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่ฉ้อโกง

8.10. เราอาจหักกลบลบเงินจำนวนใดๆ ที่คุณติดค้างเราออกจากยอดคงเหลือที่เป็นบวกใด ๆ ของคุณในเวลาใดก้ได้ หลังเราตัดสินผลการพนันหรือการเดิมพันใด ๆ ใหม่อีกครั้งสืบเนื่องจากประเด็นบัญชีซ้ำซ้อน การโกง การสมรู้ร่วมคิด การฉ้อโกง และกิจกรรมที่มีโทษทางอาญาหรือข้อผิดพลาด

8.11. คุณรับรู้และยอมรับว่าบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคาร และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการประกัน การันตี ค้ำประกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันของธนาคารหรือระบบประกันอื่น ๆ นอกจากนี้ เงินจำนวนใดก็ตามที่คุณฝากไว้ในบัญชีของคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น

8.12. คุณอาจส่งคำขอถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ โดยมีข้อแม้ว่า:

8.12.1. การชำระเงินทั้งหมดที่ทำรายการไปยังบัญชีของคุณได้ผ่านการยืนยันว่าชำระเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการใดที่ถูกดึงเงินคืน ปรับคืน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้ถูกยกเลิก

8.12.2. ดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ที่กล่าวถึงในวรรคที่ 6 ข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว

8.13. ข้อควรพิจารณาบางประการเมื่อทำการส่งคำขอถอนเงินมีดังนี้:

8.13.1. ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดในโปรไฟล์ของคุณให้ครบถ้วน

8.13.2. วิธีการถอนเงินจะต้องเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน

8.13.3. เราไม่สามารถให้ถอนเงินไปยังบัตรเครดิตของผู้เล่นของเราได้ตามระเบียบข้อบังคับของ MasterCard ดังนั้นการถอนเงินที่ฝากเข้ามาผ่านบัตร MasterCard จะใช้วิธีการชำระเงินอื่นแทน

8.13.4. หากจำนวนเงินที่ส่งคำขอมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐฯ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ขึ้นไป จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้เล่น โดยคุณจะต้องส่งสำเนาหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเอกสารยืนยันตัวตนของคุณมาให้เรา อาทิ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน คุณสามารถปิดบังข้อมูลชุดและหมายเลขหนังสือเดินทางในภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจร้องขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

8.13.5. หากมีการโอนเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์ ขั้นตอนการถอนจะล่าช้าออกไป 2-3 สัปดาห์เนื่องจากการตรวจสอบการฉ้อโกง

8.13.6. หากจำนวนเงินรวมที่วางในพนันจากบัญชีของลูกค้าน้อยกว่าจำนวนเงินฝากสองเท่า เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีของลูกค้ามูลค่า 20% ของจำนวนเงินที่ลูกค้าพยายามจะถอน (ขั้นต่ำ 0.50 USD) เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการประมวลผลการชำระเงิน 

8.14. เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเทียบเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราสำหรับการถอนเงินที่ยังไม่ได้มีการนำไปใช้เล่น

8.15. จำนวนเงินที่ถอนไม่เกิน 300 USD จะได้รับการอนุมัติในวันถัดไปนับจากวันที่ขอถอนเงิน ไม่นับวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

8.16. จำนวนเงินที่ถอนตั้งแต่ 300 USD ถึง 2,000 USD จะได้รับการอนุมัติภายใน 5 วันนับจากวันที่ขอถอนเงิน ไม่นับวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

8.17. จำนวนเงินที่ถอนตั้งแต่ 2,000 USD ถึง 20,000 USD จะได้รับการอนุมัติภายใน 14 วันนับจากวันที่ขอถอนเงิน ไม่นับวันสุดสัปดาห์และวันหยุด

8.18. จำนวนเงินที่ถอนตั้งแต่ 20,000 USD จะได้รับการอนุมัติภายใน 30 วันนับจากวันที่ขอถอนเงินและจำนวนเงินที่ถอนไม่เกิน 20,000 USD จะได้รับการอนุมัติภายใน 30 วันนับจากวันที่ขอถอนเงิน

8.19. เมื่อการถอนเงินของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ในการชำระเงินที่เกิดระบบประมวลผลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันการเงินบุคคลที่สามและ/หรือขั้นตอนการหักบัญชีบุคคลที่สาม

8.20. สำหรับวิธีการถอนเงินอื่น ๆ คุณจะต้องเจรจากับฝ่ายบริหารงานของเว็บไซต์แยกต่างหาก

8.21. ในกรณีที่จำนวนเงินที่คุณขอถอนมีมูลค่าสูงกว่ายอดรวมทั้งหมดของเงินฝากของคุณอย่างน้อย 20 เท่า เราจะจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถถอนได้ไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของคุณ) ต่อเดือน

8.22. โปรดอย่าลืมว่ามูลค่าของ BitCoin อาจมีความผันผวนสูงตามมูลค่าในตลาด

8.23. ยอดสูงสุดของธุรกรรมหนึ่งรายการคือ 9,000 ยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชี

9. การเดิมพันหรือการเล่นเกม

9.1. เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าธุรกรรมใด ๆ ที่คุณทำรายการนั้นถูกต้องก่อนยืนยันการเดิมพัน

9.2. คุณสามารถเข้าถึงประวัติธุรกรรมของตนเองได้โดยคลิกที่ “แคชเชียร์” บนเว็บไซต์

9.3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ ที่คุณร้องขอ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันจากเรา จะไม่ถือว่าเราได้ยอมรับธุรกรรมรายการใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการยืนยันว่าเราได้ยอมรับธุรกรรมของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุน

9.4. คุณสามารถเดิมพันกับบริการโดยใช้เครดิตที่มีครอบครองอยู่ในบัญชีของคุณได้อย่างเดียวเท่านั้น

9.5. เงินรางวัลสูงสุดที่จะมีโอกาสได้รับจากการเดิมพันหนึ่งรายการคือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของผู้ใช้ ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองและจำนวนเงินรางวัลรวมที่มีโอกาสได้รับ ส่วนเงินรางวัลทั้งหมดที่มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนนี้อาจถูกจำหน่ายได้

10. การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาญา

10.1. เราไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้และจะถือว่ามีความหมายเท่ากับการฝ่าฝืนข้อกำหนด:

10.1.1. การส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

10.1.2. การใช้ข้อได้เปรียบหรือการกำหนดทิศทางอันไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากข้อบกพร่อง ช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของเรา การใช้ผู้เล่นที่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือการแสวงหาประโยชน์จาก “ข้อผิดพลาด”

10.1.3. การดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา ถูกโคลน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้รับอนุญาตเป็นแหล่งที่มาของเงินฝากภายในบัญชี

10.1.4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่มีความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน ตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่มีผลสืบเนื่องให้ต้องรับผิดทางอาญา

10.1.5. การสมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิด ตลอดจนมีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในแผนการสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นใดก็ตามในระหว่างเกมใด ๆ ที่คุณเล่นหรือจะเล่นบนเว็บไซต์

10.2. นอกจากนี้ ห้ามนำเงินที่ได้รับจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันได้แก่ โบนัส แต้ม ฯลฯ ไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าด้วยวิธีการใดทั้งสิ้น

10.3. บริษัทจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสมรู้ร่วมคิด หรือความพยายามใด ๆ ที่จะสมรู้ร่วมคิด ตลอดจนเพื่อตรวจหาการกระทำดังกล่าวและผู้เล่นที่กระทำการ และดำเนินการกับผู้เล่นรายนั้น ๆ ตามมาตรการที่ว่านี้ เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือผู้เล่นรายอื่นใดอาจได้รับสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เป็นการสมรู้ร่วมคิด ฉ้อโกง หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือจากการโกง การดำเนินการใด ๆ ของเราที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

10.4. หากคุณตั้งข้อสงสัยว่าผู้เล่นรายใดรายหนึ่งสมรู้ร่วมคิด โกง หรือดำเนินกิจกรรมฉ้อโกง คุณจะต้องรายงานข้อสงสัยดังกล่าวให้แก่เราผ่านทางอีเมลหรือแชทออนไลน์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความสมเหตุสมผล

10.5. หากบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าคุณอาจกำลังมีส่วนในการกระทำหรือได้มีส่วนในการกระทำกิจกรรมฉ้อโกง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมการฟอกเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือความประพฤติที่เป็นการละเมิดข้อกำหนด เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้โดยทันที และ/หรืออาจบล็อกบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกยุติหรือบล็อกภายใต้สถานการณ์เช่นที่ว่า บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นในการที่จะคืนเงินจำนวนใดก็ตามที่อาจมีอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ บริษัทมีสิทธิ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการทางออนไลน์และธนาคารอื่น ๆ บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ให้ทราบเกี่ยวกับตัวตนของคุณ และกิจกรรมใด ๆ ที่ส่อพิรุธว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือไม่เหมาะควรของคุณ และคุณจะต้องร่วมมือกับบริษัทในการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ดังกล่าวอย่างเต็มที่

10.6. คุณจะต้องใช้บริการต่าง ๆ โดยมีความสุจริตใจต่อทั้งบริษัทและผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทลงความเห็นว่าคุณได้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่สุจริตใจ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติบัญชีของคุณหรือบัญชีอื่นใดก็ตามที่คุณอาจได้เปิดไว้กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยึดเงินทั้งหมดที่อยู่ภายในบัญชีดังกล่าว คุณสละสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ในอนาคตกับบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง มา ณ ที่นี้

11. กิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ

11.1. คุณจะต้องไม่ใช้ภาษาหรือภาพใด ๆ ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร้าว ผรุสวาท ข่มขู่ คุกคาม หรือข่มเหงผู้อื่น ซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะเช่นนี้กับพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานหรือสนับสนุนเว็บไซต์

11.2. คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือฟลัดเว็บไซต์ด้วยข้อมูลที่เป็นผลสืบเนื่องให้เว็บไซต์ทำงานผิดปกติ และจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยหรือเผยแพร่ไวรัส หนอนไวรัส ระเบิดเวลา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามไม่ให้มีการส่งข้อมูลซ้ำ ๆ หรือ "สแปม" โดยเด็ดขาด คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือแก้ไขดัดแปลง ลบออก หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น

11.3. คุณจะใช้งานเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดทั้งสิ้น หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราเสียก่อน

11.4. คุณจะต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดเก็บเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีให้เกิดการปฏิเสธให้บริการ หรือการโจมตีประเภทใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ เราจะรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ว่าโดยเปิดเผยตัวตนของคุณให้หน่วยงานทราบ ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนเช่นที่ว่า สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะยุติลงทันที

11.5. เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการโจมตีให้เกิดการปฏิเสธให้บริการ ไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางเทคโนโลยีที่อาจแพร่เข้าไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดสิ่งใด ๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

11.6. ห้ามไม่ให้มีการขายหรือถ่ายโอนบัญชีระหว่างผู้เล่น หรือสูญเสียชิปหรือแพ้เกมโดยเจตนาเพื่อที่จะถ่ายโอนชิปไปยังผู้เล่นอีกราย การแพ้เกมหรือสูญเสียชิปโดยจงใจหมายถึงกรณีที่คุณเสียไพ่หรือแพ้เกมเพื่อที่จะถ่ายโอนเงินไปยังผู้ใช้อีกราย

12. ระยะเวลาและการยุติ

12.1. คุณสามารถยุติบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้โดยการส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]

12.2. ก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันจากเราซึ่งระบุว่าเราได้ปิดบัญชีของคุณแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในบัญชีของคุณนับตั้งแต่ตอนที่คุณส่งอีเมลมาให้เรา จนถึงตอนที่บริษัทยุติบัญชีของคุณ

12.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะยกเลิกบัญชีของคุณ ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกปิด ระงับ หรือยกเลิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป

12.4. เมื่อมีการยุติบัญชีของคุณซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามที่ได้สั่งสมไว้ก่อนการยุติ คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดจะไม่มีภาระผูกพันอื่นใดต่ออีกฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้อีกต่อไป

12.5 บริษัทอาจยุติบัญชีของคุณ (รวมไปถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ:

12.5.1. หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราตัดสินใจที่จะล้มเลิกการให้บริการทั้งโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะกับคุณเป็นการเจาะจง

12.5.2. หากบัญชีของคุณมีความเชื่อมโยงไม่ว่าในทางใดก็ตามกับบัญชีใด ๆ ที่มีอยู่ที่ได้ถูกยุติ

12.5.3. หากบัญชีของคุณมีความเชื่อมโยงกับ หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกบล็อกที่มีอยู่ เราอาจยุติบัญชีของคุณโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ดังที่ว่านี้ รวมทั้งรายละเอียดการลงทะเบียนที่ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าว หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่เราเห็นว่าสมควร เว้นเสียแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอื่นภายในข้อกำหนดฉบับนี้ เมื่อบัญชีของคุณถูกยุติ คุณจะได้รับยอดคงเหลือใด ๆ ก็ตามในบัญชีของคุณคืนภายในเวลาที่สมเหตุสมผลนับจากตอนที่คุณร้องขอ ทั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะหักยอดคงเหลือตามจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างเราได้ทุกเมื่อ

12.5.4. หากคุณพยายามที่จะควบคุมหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรหัสซอฟต์แวร์ให้แน่ชัด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสมรู้ร่วมคิด

12.5.5. หากคุณแก้ไขดัดแปลงหรือพยายามแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

12.5.6. หากคุณกระทำผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เช่น พยายามเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเล่นเกมเหล่านี้ผิดกฎหมาย

12.5.7. หากคุณเผยแพร่ภาษาหรือเนื้อหาที่มีลักษณะหรืออาจจะมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง เหยียดเชื้อชาติ อันตราย หรือลามก

12.6. หากบัญชีของคุณคงสถานะไม่ใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เราอาจจะปิดหรือระงับบัญชีของคุณโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่มีการปิดบัญชีตามลักษณะที่ว่านี้ ข้อกำหนดจะยุติโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่วันที่การยุติบัญชีดังกล่าวมีผล

12.7. เมื่อมีการยุติบัญชีที่ไม่ใช้งานของคุณ เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณผ่านรายละเอียดการติดต่อของคุณ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายยุติบัญชีตามลักษณะที่ว่านี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ยกเว้นเพียงกรณีที่อยู่ภายในขอบเขตซึ่งการปิดและยุติบัญชีเป็นไปตามวรรคที่ 10 (การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาญา) หรือวรรคที่ 17 (การฝ่าฝืนข้อกำหนด) ของข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณให้กับคุณ หากเราไม่สามารถระบุหาตัวคุณได้ เราจะโอนเงินดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันที่เกี่ยวข้องหรือไปยังบริษัท

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์

13.1. เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการใด ๆ ก็ตามที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อเพื่อบำรุงรักษาเว็บไซต์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

14. ความล้มเหลวทางด้านไอที

14.1. เมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อผิดพลาดของระบบ ข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดในซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เพื่อดูแลการดำเนินงานของเว็บไซต์ เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับความล้มเหลวทางด้านไอทีซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

15. ข้อผิดพลาดหรือการละเลย

15.1. สถานการณ์ที่เรารับเดิมพันหรือทำรายการชำระเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดจากทางฝั่งบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น เราอาจระบุข้อกำหนดใด ๆ ที่คลาดเคลื่อนของการเดิมพันทายผลเกมให้คุณ โดยมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดหรือข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล หรือสืบเนื่องจากการทำงานผิดปกติของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เรายังอาจจ่ายเงินรางวัล/ผลตอบแทนให้คุณผิดจำนวน เนื่องจากข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

15.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธ ยับยั้ง ยกเลิก หรือจำกัดการเดิมพันใด ๆ ก็ตาม

15.3. หากความผิดพลาดใด ๆ ของมนุษย์ หรือข้อบกพร่องใด ๆ การชำรุด หรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ หรือการที่ผลิตภัณฑ์เกมหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินงานตามกฎของเกมที่เกี่ยวข้อง (“ข้อผิดพลาด”) เป็นเหตุสืบเนื่องให้คุณได้รับเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามอย่างไม่สมควร บริษัทจะไม่ต้องรับผิดในการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้กับคุณ และคุณจะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเช่นที่ว่าโดยทันที นอกจากนี้คุณยังยินยอมที่จะคืนเงินรางวัลใด ๆ ซึ่งเราอาจได้จ่ายให้คุณเนื่องด้วยข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดดังกล่าว

15.4. เราหรือพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ของเราล้วนต่างไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงการสูญเสียเงินรางวัลอันสืบเนื่องมาจากข้อผิดพลาดจากเราหรือข้อผิดพลาดจากคุณ

15.5. บริษัท และผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือของบริษัท ตลอดจนพนักงานและผู้อำนวยการและลูกจ้างทั้งหมดทุกรายจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดักรับหรือนำข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิด

16. การยกเว้นความรับผิดของเรา

16.1. คุณยอมรับว่าคุณสามารถเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือไม่ โดยเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

16.2. เราจะให้บริการเว็บไซต์ด้วยทักษะความชำนาญและความเอาใจใส่ที่สมเหตุสมผล และเป็นตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดอย่างชัดเจน เราไม่ให้คำมั่นสัญญาหรือคำรับประกันอื่นใดก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ และขอยกเว้นคำรับประกันโดยนัยทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องในส่วนนี้มา ณ ที่นี้

16.3. บริษัทจะไม่รับผิดตามสัญญา ตามฐานละเมิด ตามฐานประมาทเลินเล่อ หรือโดยประการอื่นสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูล กำไร ธุรกิจ โอกาส ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง ตลอดจนการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดกับการที่คุณใช้ลิงก์ใดก็ตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์ บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใด ๆ ก็ตามที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์หรือผ่านบริการ

17. การฝ่าฝืนข้อกำหนด

17.1. คุณจำเป็นจะต้องชดเชยเต็มจำนวนสำหรับข้อเรียกร้อง ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ และค่าธรรมเนียมอื่นใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนด

17.2. เมื่อเราทวงถาม คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน แก้ต่าง และยกเว้นให้บริษัท พาร์ทเนอร์แบบไวท์เลเบลของบริษัท ตลอดจนบริษัทและพนักงาน ผู้อำนวยการ และลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิดจากข้อเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่นใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก:

17.2.1. การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

17.2.2. การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

17.2.3. การที่คุณใช้บริการ หรือการที่บุคคลอื่นใดก็ตามที่เข้าถึงบริการด้วยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้ของคุณใช้บริการ ไม่ว่าจะได้รับอนุมัติจากคุณหรือไม่ หรือ

17.2.4. การรับเงินรางวัลใด ๆ

17.3. ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดอย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง):

17.3.1. แจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังละเมิดข้อกำหนดและบังคับให้คุณยุติการละเมิด

17.3.2. ระงับบัญชีของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเดิมพันหรือเล่นเกมบนเว็บไซต์ได้

17.3.3. ปิดบัญชีของคุณโดยที่เราจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

17.3.4. ยึดเงินเบิกจ่าย โบนัส หรือเงินรางวัลใด ๆ ตามจำนวนที่คุณได้รับจากบัญชีของคุณ สืบเนื่องมาจากการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรง

17.4. เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดก็ตามของข้อกำหนด

18. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

18.1. เนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือที่บริษัทใช้ภายใต้การอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์บุคคลที่สาม เราอนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเดียวเท่านั้น และสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเดียวเท่านั้น

18.2. การใช้งานเว็บไซต์ไม่ใช่การมอบส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทหรือบุคคลที่สามใด ๆ เป็นเจ้าของให้แก่ผู้ใช้รายหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

18.3. ห้ามไม่ให้มีการใช้หรือทำซ้ำชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ใด ๆ หรือชิ้นงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

18.4. คุณจะเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่สืบเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจกรรมที่ต้องห้ามใด ๆ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีเมื่อรับรู้ว่ามีบุคคลใด ๆ ดำเนินกิจกรรมที่ต้องห้ามไม่ว่ากิจกรรมใดก็ตาม และจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามความสมเหตุสมผลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงใด ๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการหลังจากได้รับทราบข้อมูลที่คุณส่งมอบให้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

19. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

19.1. เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในส่วนของวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ไปใช้ ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับภาระผูกพันต่าง ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะใช้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้

19.2. เมื่อส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา หมายความว่าคุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว ตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเชิงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

19.3. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ผู้อื่น ยกเว้นเพียงบุคคลที่สามและลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะให้บริการคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ


19.4. เราจะเก็บรักษาสำเนาการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของคุณกับเราเอาไว้ เพื่อให้บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับจากคุณมีความถูกต้องแม่นยำเสมอ

20. การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

20.1. บริษัทใช้ “คุกกี้” เพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานบางประการของเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ คุกกี้หมายถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ระบบจะนำไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ไฟล์ดังกล่าวจะช่วยให้เราจดจำคุณได้ในกรณีที่คุณกลับเข้ามายังเว็บไซต์อีกครั้ง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือการควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org โปรดทราบว่าหากคุณลบหรือปิดใช้คุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนหรือใช้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ได้

21. การร้องเรียนและการบอกกล่าว

21.1. หากคุณมีความประสงค์ที่จะส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ ขั้นตอนแรกที่คุณควรดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คือติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนของคุณไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุน

21.2. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ คุณยอมรับว่าเราจะใช้ข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักฐานชี้ขาดสำหรับการตัดสินผลของข้อเรียกร้องใด ๆ ก็ตาม

22. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

22.1. บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง การหยุดชะงักของเครือข่ายหรือบริการติดต่อสื่อสารสาธารณะ ข้อพิพาทแรงงาน หรือการโจมตีในรูปแบบ DDOS และการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (“เหตุสุดวิสัย”)

22.2. ตลอดระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินอยู่ ให้ถือว่าระงับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราไว้ชั่วคราว รวมทั้งยืดขยายเวลาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราออกไปตามช่วงเวลาดังกล่าว เราจะพยายามตามความสมเหตุสมผลในการที่จะยุติเหตุสุดวิสัย หรือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่บริษัทสามารถใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันแม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็ตามที

23. การสละสิทธิ์

23.1. หากเราไม่สามารถกำชับให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามของคุณอย่างเคร่งครัดได้ หรือหากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใดหรือการเยียวยาใดก็ตามที่เราพึงมี จะไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าว และจะไม่ได้หมายความว่าคุณพ้นจากข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว

23.2. การที่เราสละสิทธิ์เรียกร้องว่าด้วยการผิดสัญญาใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์เรียกร้องว่าด้วยการผิดสัญญาอื่น ๆ ที่ตามมา การสละสิทธิ์ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดของเราจะไม่ถือว่ามีผล เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุอย่างชัดแจ้งไว้ว่าเป็นการสละสิทธิ์ รวมทั้งได้มีการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อความข้างต้น

24. การแยกออกจากกันได้

24.1. หากตัดสินได้ว่าข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามไม่มีผลบังคับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าตามขอบเขตใด ให้แยกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติดังกล่าวตามขอบเขตดังที่ว่าออกจากข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติที่เหลือ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับต่อไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีเช่นนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ถือว่าไม่มีผลบังคับหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามความสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับใกล้เคียงกับเจตนาดั้งเดิมของเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

25. ลิงก์

25.1. ในเว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยเช่นกัน บริษัทจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ หรือการดำเนินการหรือการละเลยของผู้ครอบครองเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสำหรับเนื้อหาของโฆษณาและสปอนเซอร์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์เหล่านั้น ไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณใช้ลิงก์ต่าง ๆ ดังกล่าวบนความเสี่ยงของคุณเอง

26. รหัสโปรโมชัน

26.1. รหัสโปรโมชัน (รหัสที่สามารถแลกใช้ได้) - รหัสตัวเลขผสมตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันและที่ผู้เล่นสามารถแลกใช้ในโปรไฟล์ของตนเองเพื่อรับของขวัญ ตัวอย่างเช่น โบนัสเงินฝาก

26.2. คุณจะไม่สามารถแลกใช้รหัสได้หากไม่มีการยืนยันอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน

26.3. สำหรับข้อเสนอเงินฝากที่มาพร้อมกับรหัสโปรโมชัน ผู้เล่นจะต้องเปิดใช้งานรหัสดังกล่าวก่อนจะฝากเงิน ใช้รหัสได้กับการฝากเงินครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการฝากเงินครั้งแรกหลังแลกใช้รหัส (เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดของโปรโมชันดังกล่าว)

26.4. ห้ามไม่ให้มีการแลกใช้รหัสโปรโมชันหลายรหัสสำหรับการฝากเงินรายการเดียว การดำเนินการเช่นนี้จะถือว่าเป็นการใช้นโยบายโบนัสของเว็บไซต์ในทางที่ผิด ในกรณีที่มีการแลกใช้รหัสโปรโมชันหลายรหัส เราจะถอนเงินโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของคุณและอาจจะบล็อกบัญชีของคุณ

27. โปรแกรมโบนัสจากพันธมิตร

27.1 เงื่อนไขของโปรแกรมจะมีผลเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้เท่านั้น

27.2 เงื่อนไขโปรโมชันของโปรแกรมจะมีผลใช้งานกับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่สมัครใช้งานผ่านลิงก์แนะนำที่เฉพาะเจาะจงที่พาร์ทเนอร์ของเราเผยแพร่ไว้ และจะต้องเป็นบัญชีซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

27.3 คุณต้องทำรายการฝากเงินที่ตรงตามคุณสมบัติภายใน 14 วันหลังสมัครใช้งาน มิฉะนั้นแล้วโบนัสดังกล่าวจะหมดอายุ

27.4 ข้อกำหนดการพนันเพื่อให้แลกเปลี่ยนจำนวนโบนัสเป็นเงินสดได้คือ 14 เท่าของจำนวนโบนัสภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับโบนัสจำนวนดังกล่าว

27.5 หากไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดการเดิมพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะหักโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากการใช้โบนัสดังกล่าวจากยอดคงเหลือ

27.6 เดิมพันที่ตรงตามคุณสมบัติต้องเป็นเดิมพันซึ่งวางที่อัตราต่อรอง 1.75 ขึ้นไป ตัดสินผลแล้ว และเป็นประเภทที่เข้าเกณฑ์ อันได้แก่เดิมพันเดี่ยว

27.7 จำนวนเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำที่ตรงตามคุณสมบัติคือ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 10 ยูโร, 600 รูเบิลรัสเซีย คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน ในกรณีที่มีการเดิมพันโดยการใช้ทั้งโบนัสและเงินจริง เราจะมอบเงินรางวัลที่ได้รับโดยเป็นไปตามสัดส่วนที่ใช้ โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสจะเพิ่มเข้าไปยังยอดโบนัสคงเหลือ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากเงินสดจะเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินสดคงเหลือ

27.8 จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับคือ 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 15 ยูโร, 900 รูเบิลรัสเซีย และจำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร, 3,000 รูเบิลรัสเซีย หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของคุณ ส่วนจำนวนที่เหลือจะหักจากยอดคงเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน

27.9 ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนจะบรรลุเงื่อนไขการพนัน จำนวนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากโบนัสจะลดลงเหลือศูนย์

27.10 GG.BET ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับโปรโมชันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หรือทำให้เงินรางวัลจากจำนวนโบนัสเป็นโมฆะ

27.11 คำขอถอนเงินไม่ว่ารายการใดก็ตามอาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันตัวตนและอายุ และหากไม่สำเร็จ เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

27.12 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการทบทวนแก้ไขได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

28. รหัสโบนัส "100% เมื่อฝากเงินสูงสุด 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ"

28.1. ข้อกำหนดการพนันสำหรับการถอนโบนัสเป็นเงินสดได้คือ 28 เท่าของจำนวนโบนัสภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับโบนัสจำนวนดังกล่าว

28.2. หากไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดการเดิมพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะหักโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากการใช้โบนัสดังกล่าวจากยอดคงเหลือ

28.3. เดิมพันที่ตรงตามคุณสมบัติต้องเป็นเดิมพันซึ่งวางที่อัตราต่อรอง 1.75 ขึ้นไป ตัดสินผลแล้ว และเป็นประเภทที่เข้าเกณฑ์ อันได้แก่เดิมพันเดี่ยว

28.4. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ตรงตามคุณสมบัติคือ: 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 5 ยูโร และ 300 รูเบิลรัสเซีย

28.5. เกณฑ์คุณสมบัติในการพนันจะเริ่มมีผลก็ต่อเมื่อมีการใช้โบนัสหรือยอดคงเหลือจริง

28.6. ในกรณีที่มีการเดิมพันโดยการใช้ทั้งโบนัสและเงินจริง เราจะมอบเงินรางวัลที่ได้รับโดยเป็นไปตามสัดส่วนที่ใช้ โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสจะเพิ่มเข้าไปยังยอดโบนัสคงเหลือ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากเงินสดจะเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินสดคงเหลือ

28.7. จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับคือ: 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร และ 3,000 รูเบิลรัสเซีย

28.8. ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนจะบรรลุเงื่อนไขการพนัน จำนวนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากโบนัสจะลดลงเหลือศูนย์

28.9. จำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้จากข้อเสนอโบนัสทั้งหมดคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร, 3,000 รูเบิลรัสเซีย หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของคุณ ส่วนจำนวนที่เหลือจะหักจากยอดคงเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน

28.10. GG.BET ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเพิกถอนหรือระงับโปรโมชันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หรือทำให้เงินรางวัลจากจำนวนโบนัสเป็นโมฆะ

28.11. คำขอถอนเงินไม่ว่ารายการใดก็ตามหลังใช้รหัสโปรโมชันนี้อาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยัน และหากไม่สำเร็จ เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

29. นโยบายการคืนเงิน

29.1. ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำรายการบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอื่นในเนื้อหาที่สรุปไว้ในข้อ 29 ด้านล่าง

29.2. เราจะคืนเงินเฉพาะในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:
29.2.1. คุณระบุจำนวนการชำระเงินผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขณะประมวลผลการชำระเงินของคุณ
29.2.2. คุณดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว
29.2.3. คุณไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
29.2.4. คุณยังไม่ได้ทำการฝากเงิน หากคุณได้เดิมพันหรือเล่นเกมหลังจากที่ทำการฝากเงินแล้ว เราจะไม่คืนเงินให้กับคุณ

29.3. หากคุณยังดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันไม่เสร็จสิ้น คุณจำเป็นจะต้องส่งเอกสารเข้ามาเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้ส่งคำขอคืนเงิน หากคุณยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน คุณจะไม่ได้สามารถขอรับเงินคืนได้

29.4. เราสามารถคืนเงินไปยังบัตร/วิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการชำระเงินแต่เดิมเท่านั้น หากเราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัตร/วิธีการชำระเงินดังกล่าวได้ คุณต้องส่งรายละเอียดของบัตร/วิธีการชำระเงินอื่นเข้ามาให้เราดำเนินการตรวจสอบยืนยันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดทราบว่าบัตร/วิธีการชำระเงินทั้งสองจะต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันและออกโดยใช้ชื่อของคุณ

30. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

30.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายและบัญญัติของประเทศคูราเซา ศาลของประเทศคูราเซามีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไข